tisdag 29 september 2009

Energieffektivisering i Luleå

Den 13 oktober är det en företagarträff i Luleå om vad företagen med motsvarande budskap, med enkla medel, kan tjäna på att vara klimatsmarta. http://www.lulea.se/fornaringslivet/arkivfornaringslivet/foretagstraffomvinsternamedenergieffektiviseringden13oktober.5.435dd2981222e8d296f800020369.html

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar