måndag 16 november 2009

Vattenfall måste satsa på förnybart

Den viktigaste frågan kring vattenfall syns inte i debatten. Att Vattenfall borde satsa på förnybara energikällor iställer för kärnkraft och kolkraft. Med statliga
Vattenfall har Sverige ett utmärkt läge för att gå i täten för det förnybara. Vilket inte bara skulle vara bra för klimatet, utan också att det skulle gynna en teknisk utveckling, kunnande och produktion i Sverige, vilket naturligtvis också ger arbetstillfällen.

http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/var-asikt/forbjud-vattenfalls-kolinvesteringar/

måndag 19 oktober 2009

Intervju med Rajendra Pachauri


Ordföranden i FNs klimatpanel, Rajendra Pachauri om dagsläget i klimatfrågan, inför det stora klimatmötet i Köpenhamn. Tio minuter mycke bra reportage och sammanfattning från TV-programmet Agenda. Om du inte först vill se Borg och Östros debattera spolar du fram till cirka 23:50 in i programmet.

söndag 18 oktober 2009

Människan leker rysk roulette med jorden


Boktips: Världens miljöhistoria av miljöhistorikern J Donald Hughes.

Det finns en ekologisk princip som dagens ohämmade marknadsekonomi och världshandelssystem inte tar någon hänsyn till: den begränsande faktorns princip.

Den obegränsade tillväxten är enligt många ekonomer lösningen på världens fattigdom, men denna föreställning är också det kanske största hotet mot världens miljö och mot människan. Så resonerar den amerikanske miljöhistorikern J Donald Hughes. Genom historien har människan ofta påverkat sin miljö på dramatiska sätt, och när kulturer inte har anpassat sig till stora miljöförändringar har de gått under och ersatts av andra.
Klimat & Konsekvens
Igår invigdes Röda Korsets utställning "Klimat och konsekvens" i Humanitetens hus i Malmö.

torsdag 15 oktober 2009

Marshallplan för klimatet

FN har presenterat ett förslag på en Marshallplan för klimat och utveckling. Läs Tariq (FN:s kommission för hållbar utveckling) och Svante Axelsson (Naturskyddsföreningen) debattinlägg i Dagens Nyheter:

onsdag 7 oktober 2009

Rapport från Bangkok

60 dagar kvar till det stora klimatmötet i Köpenhamn. I det pågående förberedande mötet i Bangkok visar Kina lite större intresse än tidigare. Hur blir det med EU och USA??

Läs en rapport på Naturskyddsföreningens hemsida:
http://www.naturskyddsforeningen.se/natur-och-miljo/klimat/kopenhamnsavtalet/rapport-fran-bangkok/

tisdag 6 oktober 2009

Två kommande klimatfester i Stockholm

Fredagen den 9 oktober kl 19 firas första numret av Effekt med en klimatfest på Tvålpalatset vid Mariatorget, S:t Paulsgatan 29 i Stockholm. Under kvällen blandas minglet med korta framträdanden:
http://www.effektmagasin.se/
Södra Teatern; Mosebacke Torg, Stockholm
Lördagen den 24 oktober kl 17.00-23.00

24 svenska artistkollegor spelar i tillsammans 350 minuter för att markera den internationella klimataktionsdagen, 24 oktober. Under kvällen spelar varje artist i 10 minuter. Framträdanden varvas med minutlånga filmer som har det gemensamma temat klimatet och människan.
Initiativtagare: Ane Brun.
Arrangeras i samarbete med Tällberg Foundation:

tisdag 29 september 2009

Energieffektivisering i Luleå

Den 13 oktober är det en företagarträff i Luleå om vad företagen med motsvarande budskap, med enkla medel, kan tjäna på att vara klimatsmarta. http://www.lulea.se/fornaringslivet/arkivfornaringslivet/foretagstraffomvinsternamedenergieffektiviseringden13oktober.5.435dd2981222e8d296f800020369.html